AGI – آتش سوزی در استودیوی Rai از Saxa Rubra ، در رم ، جایی که پخش Agorà در آنجا انجام می شود. طبق آنچه آموخته شده است ، شعله های آتش خاموش شده است اما دود باعث می شود پخش برنامه Rai 3 غیرممکن باشد.این تولید در تلاش است تا استودیوی دیگری را برای اطمینان از توسعه قسمت دوم پیدا کند.

خبر پیشنهادی  دانلود قسمت 32 سریال دل

به نظر می رسد در ابتدای آتش سوزی “نقص فنی” وجود داشته باشد. السا دی گاتی ، معاون Rai 3 و رئیس Agorà ، برای AGI توضیح داد. این اطمینان خاطر می دهد: “هیچ چیز جدی نیست و هیچ کس آسیب ندیده است”. طبق آنچه ما یاد می گیریم ، یک واحد کنترل در آتش می سوزد. در حال حاضر ، آتش نشانان در محل حضور دارند.

خبر پیشنهادی  تنش های جدید در دولت با توجه به منطقه ای (و تغییر شکل احتمالی)