بهتر است خداحافظی دست خود را روی قلب قرار دهید تا اینکه آرنج را لمس کنید. این توصیه سازمان جهانی بهداشت است که در پستی توسط دیانا اورتگا ، اقتصاددان و خود مدیر سازمان ، تدرس آدانوم غبرایزوس بازتوییت شده است. مدیر WHO که به نوبه خود در این توییت نقل شده است ، توضیح می دهد که سلام آرنج به قوانین فاصله اجتماعی احترام نمی گذارد و ویروس “از طریق پوست قابل انتقال است”.

خبر پیشنهادی  'Ladra di libri' در رم جعبه ای را از حماسه هری پاتر سرقت می کند