AGI – “مسابقه قانونمندسازی معلمان برگزار خواهد شد. فردا تاریخ ها در روزنامه رسمی منتشر می شود ». این را وزیر آموزش و پرورش ، لوسیا آزولینا ، در حاشیه جلسه غیرعلنی M5s در یک مزرعه درست در خارج از رم گفت.

خبر پیشنهادی  اثر ویروس کرونا در حساب های عمومی: جهش به 10.3٪