AGI – از اول اکتبر آلیتالیا دیگر از فرودگاه مالپنسا پرواز نخواهد کرد. از آنچه آموخته شده ، تمام پروازهای این شرکت بر روی رم و لیناته متمرکز هستند. از زمان افتتاح فرودگاه در استان ورزی در سال 1948 ، اولین بار است که شرکت هواپیمایی ملی بدون پرواز از مالپنسا می ماند.

خبر پیشنهادی  فیلم لگد زدن و مشت زدن به راکب برای سرقت اسکوتر او

“من متاسفم از اینکه اخبار مربوط به اینکه آلیتالیا از ماه اکتبر پروازهای بین مالپنسا و رم فیومیچینو را لغو می کند ، متاسفم – اظهار داشت: کلودیا ماریا ترزی ، مشاور منطقه ای زیرساخت ، حمل و نقل و تحرک پایدار – شرکت هواپیمایی به اصطلاح ملی تصمیم به لغو ارتباط بین پایتخت و فرودگاه اصلی لومباردی و شمال ایتالیا. انتخاب بدی که با کمک های عظیم دولتی که با مالیات لومباردها نیز پرداخت می شود ، سازگار نیست و در طول سال توسط این شرکت پرداخت شده ، سازگار نیست. من امیدوارم که یک تجدید نظر کنید – او نتیجه گیری می کند – این از بین بردن رابطه عرفانی و غیر قابل قبول است “.

خبر پیشنهادی  چین در دنیا به دلیل مدیریت همه گیری رد کرد ، اما در ایتالیا اینگونه نیست