AGI – صنعتگر آندره مرلونی، 53 ساله ، رئیس سابق شرکت Indesit از 2010 تا 2013 و به همراه دوقلوی خود آریستید ، پسر کوچک ویتوریو مرلونی ، در خانه خود در میلان درگذشت. این خبر در اواخر عصر پخش شد و منابع نزدیک به خانواده تأیید کردند. در حال حاضر علل مرگ مشخص نیست. آندره مرلونی ، قبل از هدایت غول سرخپوشان ، که بیش از 19 سال در آن کار کرد ، از سال 1996 تا 2004 در راس بنلی موتو بود. وی همچنین از سال 2011 تا 2013 رئیس مدرسه آموزش مدیریت استیائو بود.

خبر پیشنهادی  "آنها عذرخواهی می کنند ، آنها کشور را اذیت کردند"