AGI – تیراندازی کردن در ساحل امروز ساعت 10.30 در مرکز “بورا بورا” ، توروائیانیکا، در نزدیکی رم. دو نفر مسلح و صورت پوشیده وارد ساحل شده و دو گلوله به سمت یک شهروند آلبانی شلیک کردند.

این مرد توسط 118 کارگر بهداشت به بیمارستان سان کامیلو منتقل شد. تهدید کننده زندگی نخواهد بود. کارابینی های پومزیا در این مورد تحقیق می کنند.

خبر پیشنهادی  دادگاه درخواست تجدیدنظر در سری آ علیه Sky را پذیرفته است