AGI – آژانس دارویی اروپا (Fema) روند “بررسی تدریجی” را برای تصویب دارو آغاز کرده است واکسن ویروس کرونا توسط دانشگاه آکسفورد و AstraZeneca ساخته شده است. فما در یادداشتی با آن ارتباط برقرار کرد.

“شروع بررسی نورد به این معنی است که کمیته ارزیابی اولین دسته از داده های واکسن را که از مطالعات آزمایشگاهی (داده های غیر بالینی) بدست آمده است ، آغاز کرده است. این هنوز به این معنی نیست که می توان در مورد ایمنی و نتیجه گیری نتیجه گرفت “اثر بخشی واکسن ، زیرا بسیاری از شواهد هنوز به کمیته ارائه نشده است ،” آژانس توضیح می دهد.

خبر پیشنهادی  مرگ و میر در ایالات متحده بیش از 80 هزار نفر ثبت شده است

بازبینی تدریجی یکی از ابزارهای نظارتی است که آژانس دارویی اروپا برای تسریع در ارزیابی دارو یا واکسن امیدوار کننده در هنگام اورژانس بهداشت عمومی استفاده می کند. به طور معمول ، تمام داده ها در مورد کارایی ، ایمنی و کیفیت دارو و کلیه اسناد مورد نیاز باید در ابتدای ارزیابی در یک درخواست رسمی برای مجوز بازاریابی ارائه شود.

خبر پیشنهادی  بچه هایی که از طرف راست افراطی برای حوادث در میدان رم جذب شدند

در صورت بررسی نورد ، کمیته قبل از تصمیم گیری در مورد کافی بودن و اینکه شرکت می تواند یک درخواست رسمی ارائه دهد ، داده ها را هنگامی که از مطالعات در حال انجام در دسترس هستند ، بررسی می کند.