AGI – “موج بزرگ ویروس چینی در اروپا و جاهای دیگر که Fake News برای نشان دادن نحوه استفاده از آن استفاده کرد مثالهایی از مکانهایی که وضعیت خوبی دارند، به منظور بد جلوه دادن ایالات متحده. “این را دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریكا بیان كرد و از ما خواست كه” قوی و هوشیار باشیم. “وی افزود:” واكسن ها و درمان ها به زودی می رسند. “

خبر پیشنهادی  3 ماه اول ایمونی

ترامپ همچنین آن را در معترضانی که در آستانه روز کلمبوس در پورتلند ، اورگان به خیابان ها ریختند و مجسمه های روسای جمهور آمریکا را تخریب کردند ، بیرون کشید. من هستم “احمق بایدن و EXTREMISTS OF ANTIFA “، جنبش چپ و ضد فاشیست ایالات متحده.

“دیوانگان چپ رادیکال در پورتلند هیچ کمکی از نیروی انتظامی نمی خواهند که ما بلافاصله آنها را فراهم کنیم. رأی دهید!” او در مورد تعداد آنها در شب اضافه کرد مجسمه های لینکلن و تئودور روزولت را سرنگون کرد. وی افزود: “اکنون این حیوانات را به زندان بیندازید.”

خبر پیشنهادی  دیسکوها در ساردینیا باز می شوند ، اما می توانید دو متر با هم رقصید