AGI – “وقتی انتخاب هایی توسط شهرداران و فرمانداران انجام می شود ، من عادت دارم که به آنها احترام بگذارم ، مخصوصاً وقتی سلامت مردم درگیر باشد. به سادگی ، ما از دولت می خواهیم تعهدات اقتصادی خود را با خانواده ها ، بازرگانان و کارگرانی که ایتالیایی ها از قول ها خسته شده اند “. رهبر لیگ ، ماتئو سالوینی ، این را در امشب ایتالیا در شبکه 4 ریت گفت ، در پاسخ به سوالی در مورد مخالفت ادعایی وی با مقررات رفت و آمد در لمباردی تحت کنترل لیگ شمالی آتیلیو فونتانا.

خبر پیشنهادی  تابستان امسال گردشگری در ایتالیا چگونه است؟