وی ادامه داد: “می خواهم خبرهای خوبی را برای شما به ارمغان بیاورم. من از Mef خواستم 85000 معلم را استخدام كند. امشب جواب Gualtieri رسید ، ما مجوز استخدام 84808 را داریم. پس از آن 11000 عطا وجود دارد. این نشانه بزرگی از توجه است بخشی از این دولت “. این توسط وزیر آموزش ، لوسیا اززولینا ، در گفتگو با “در Onda” ، در La7 اظهار داشت.

خبر پیشنهادی  رئیس کنفیندوستریا لومباردیا می گوید: "شکست در مانور بسیار زیاد است."