AGI – در ایتالیا ، به طور دقیق 45229 بیمار که از Covid-19 فوت کرده اند بیش از 45 هزار نفر بوده است. این همان چیزی است که از بولتن روزانه وزارت بهداشت برمی آید. از ابتدای شیوع ویروس در ایتالیا ، تعداد کل افراد آلوده به 1،178،529 مورد رسیده است.

خبر پیشنهادی  Von der Leyen می گوید ، از آوریل ماهانه تا 50 میلیون دوز واکسن در اتحادیه اروپا وجود دارد