AGI – آژانس جهانی ضد دوپینگ (وادا) و دو و میدانی جهانی مخالفت خود را با اعطای تعلیق رد صلاحیت به الکس شوازر و بنابراین حضور وی در بازی های المپیک توکیو اعلام کردند. این همان چیزی است که AGI امروز از منابع حقوقی در لوزان می آموزد و همچنین توسط وکلای واکر ایتالیایی تأیید شده است که در اواسط آوریل تقاضای تعلیق رد صلاحیت 8 ساله علیه وی را به دادگاه فدرال لوزان ارائه داده است تکرار دوپینگ

خبر پیشنهادی  Stellantis ، برنامه ای برای کوچک کردن ملفی ندارد