AGI – مقامات بهداشتی ایالات متحده از نزدیک با مشاهده عوارض جانبی اولین واکسن Covid-19 مجاز ، شش مورد از واکنش آلرژیک شدید از بیش از 250،000 دوز تجویز شده را یافته اند. آسوشیتدپرس گزارش می دهد.

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) گزارش دادند که بیش از 272000 نفر از صبح روز شنبه با داروی تولید شده توسط Pfizer واکسینه شدند. شش مورد واکنش آلرژیک تا عصر جمعه گزارش شده است ، از جمله مورد شخصی با سابقه واکنش واکسیناسیون.

خبر پیشنهادی  در برلین ، یک اتومبیل در میان جمعیت پرتاب شد که حداقل 7 نفر زخمی شدند

مسئولان بهداشتی از نزدیک عوارض جانبی را کنترل می کنند CD ها اطمینان حاصل کردند که همه موارد در پنجره مشاهده توصیه شده رخ داده و سریعاً تحت درمان قرار می گیرند.