اتاق ایالات متحده با 232 رأی موافق ، 197 رأی مخالف و 5 رأی مخالف ، روند استیضاح علیه دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا را تصویب کرد. 10 جمهوری خواه رأی مثبت دادند. دونالد ترامپ اولین رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا است که توسط مجلس نمایندگان دو بار مورد استیضاح قرار گرفته است.

خبر پیشنهادی  کووید اقتصاد را نیش می زند ، بهبودی از دست می دهد