دولت اسرائیل تصمیم گرفته است که کشور را به حالت قفل کامل بازگرداند: قفلی که از روز جمعه آغاز می شود و احتمالاً تا پایان تعطیلات ، در 9 اکتبر ، جشن غرفه ها (ساکوت) ادامه خواهد داشت. جروزالم پست می نویسد ، این تصمیم پس از یک بحث هشت ساعته گرفته شده است.

خبر پیشنهادی  در هند بیش از 100 نفر در اثر صاعقه کشته شده اند

انتظار می رود محاصره جدید فعالیت ها شدیدتر از ماه مارس باشد و باید شامل محاصره کنیسه ها ، بستن همه فعالیت ها و بازارهای غیر ضروری ، کاهش مسیرهای حمل و نقل عمومی و امکان تجمع شهروندان در محل در خانواده هایشان

انتظار می رود که تظاهرکنندگان اجازه تظاهرات و وفاداری داشته باشند تا در یک کیلومتر از خانه های خود ، در گروه های حداکثر 20 نفره نماز بخوانند. کنیسه ها فقط باید در یوم کیپور برای گروه های کوچک نمازگزاران باز باشد.

خبر پیشنهادی  بعلاوه رسانه ای برای اروپا