AGI – صوفیا گوگیا هنگام ریزش در برف تازه در پیست توریستی در Garmisch-Partenkirchen ، آلمان ، در امتداد مسیری که رقبای ابرقدرت زن را به دلیل مه گرفتگی به عقب برگرداند ، از ناحیه زانوی راست آسیب دید. اسکی باز آبی برای انجام تحقیقات کمیسیون پزشکی فیسی به میلان منتقل شد.

خبر پیشنهادی  رولان گاروس ، در دور سوم تراواگلیا ، سونگو و سچیناتو

ترس از قهرمانی جهان

قهرمان 28 ساله المپیک از برگامو فقط یک سال پیش در گرمیش شکستگی شعاع را گزارش داد که این فصل را از قبل بسته است. او بر روی برف تازه افتاد ، چندین بار غلت زد و همچنین در هنگام سقوط کلاه ایمنی خود را از دست داد. بلافاصله نجات داده شد ، او را با برانکارد بردند.

خبر پیشنهادی  یک قاضی مانع از بارگیری Tik Tok توسط ترامپ می شود