AGI – پلیس ضد شورش در جزیره یونان لزبوس پاسخ داد با گاز اشک آور به پرتاب سنگ توسط برخی از مهاجران ، که پس از آتش سوزی اردوگاه ماکسی موریا ، در یک تظاهرات خواستار اسکان جدید شدند.

با ایجاد تنش در این جزیره ، صدها مهاجر پس از چهار شب در فضای باز اعتراض کردند.

خبر پیشنهادی  در برشیا ، یک درمان جدید برای کوید در حال بررسی است ، این ماده بر روی اندوتلیوم عمل خواهد کرد

بیش از 11000 نفر از جمله کودکان مکان سرپوشیده ای برای خواب ندارند. الكساندوس راگاوا ، سخنگوی وزارت مهاجرت یونان ، گفت: “خانواده ها در اولویت خواهند بود ، برای شش نفر چادر وجود دارد. روند نقل و انتقال از امروز آغاز می شود.”