AGI – الیسا دی فرانسیسکا بازنشسته می شود: بازیکن فویل از Jesi حرفه ای را می بندد که به او دو طلا و یک نقره المپیک و همچنین هفت عنوان جهانی می دهد تا خود را به نقش مادر اختصاص دهد. “من منتظر بچه هستم ، زندگی را انتخاب می کنم”، در مصاحبه ای با Corriere della Sera اعلام شد.

خبر پیشنهادی  Covid بیش از 6 میلیون عفونت را در جهان ثبت کرده است

ورزشکار 37 ساله Fiamme Oro توضیح داد: “در مواجهه با عدم اطمینان یک المپیک هنوز در تعادل هستم” ، من تصمیم گرفتم که به ارزش والدین ، ​​خانواده ام اعتماد کنم و به دنیای بهتر ایمان داشته باشم. من همیشه یک خانواده بزرگ می خواستم. به محض تولد اتور ، من نمی توانم صبر کنم که دوباره باردار شوم. اما من دوباره با فویل شروع کردم ، تصمیم گرفتم تا توکیو بروم: با شوهرم ایوان به خودش گفت صبر کنید.

خبر پیشنهادی  اولین تصاویر ترامپ با ماسک