AGI – آنها هستند 14،245 مورد جدید Covid امروز با حدود 103000 سواب در ایتالیا ثبت شده است ، دیروز 11،831 مورد با تعداد آزمایشات بیشتری وجود دارد. 347 کشته شدند در مقابل 364 روز قبل. نسبت مثبت و سواب انجام شده افت می کند: امروز 13.8٪ در مقابل 17.6٪ دیروز است.

خبر پیشنهادی  گله دلفین ها در دریا Catanzaro Lido

بستری شدن در بیمارستان ها همچنان رو به افزایش است، هم در مراقبت های ویژه (14+ با 154 پذیرش) در مجموع 2583 ، و هم در بخش های Covid: +127 تا 23،075. دیروز این افزایش به ترتیب 16 و 134 نفر بود که با افزایش امروز تعداد قربانیان به 75332 نفر می رسد.

خبر پیشنهادی  موارد جدید Covid به 320 ، 4 مورد فوت