AGI – چراغ سبز واکسن Oxford-AstraZeneca در انگلیس. خوب از آنجا آمدآژانس نظارتی داروها و محصولات بهداشتی

انگلیس اولین کشوری است که استفاده از واکسن Oxford-AstraZeneca را تأیید کرده است.

دیروزآژانس دارویی اروپا (Ema) وی گفت که به احتمال زیاد قادر به تصویب سیستم ایمن سازی در ژانویه نخواهد بود. نوئل واتیون معاون مدیر عامل Ema توضیح داد که آژانس دارویی اروپا هنوز درخواست تأیید را دریافت نکرده است. در عوض ، انگلیس به این واکسن چراغ سبز نشان داده است – کاملاً خانگی ، پرچمدار تحقیقات علمی و فناوری ملی ، و در حال آماده سازی برای آغاز کار واکسیناسیون است که برای 4 ژانویه تعیین می شود.

خبر پیشنهادی  کاسه خبره ترامپ: "تزریق با ضد عفونی کننده؟ آیا شما اول شروع می کنید ..."