AGI – فاجعه خانوادگی در Carignano ، در منطقه تورین. حدود ساعت 5.30 ، در یک خانه خصوصی ، مردی 40 ساله او چند گلوله شلیک کرد، بلافاصله پس از شلیک به سر خود ، علیه همسر ، دو فرزند ، یک دختر و پسر دوقلو و سگ به طور قانونی بازداشت شد. آنجا زن بی جان پیدا شد توسط کارابینیری که با هشدار همسایه ها در را شکست. کودک نیز مرده است ، در حالی که خواهر کوچک جدی است ، به سرعت به بیمارستان Regina Margherita در تورین منتقل شد. قاتل اندکی پس از ورود 118 درگذشت.

خبر پیشنهادی  ترامپ وال استریت را مسدود می کند ، طرح کمک تنها پس از انتخاب مجدد