AGI – او پس از شیرجه در مقابل همسر و پسرش که در ساحل منتظر او بودند ، درگذشت. بعد از ظهر امروز یک مرد 41 ساله در آبهای دریاچه گاردا در Toscolano Maderno (برشیا) غرق شد. علاقه مند به غواصی آزاد غواص می خواست با باله و لباس زیر به زیر آب برود. زنگ خطر را همسرش با دو فرزند به صدا درآورد. جسد این مرد پس از دو ساعت جستجو در عمق 28 متری پیدا شد و دوباره به زمین خشک بازگردانده شد.

خبر پیشنهادی  دیسکوها بسته به عفونت کورون ویروس بسته شده اند