AGI – مادر مسن می میرد و پسر نمی تواند درد را تحمل کند و او نیز چند ساعت بعد از دنیا می رود. مراسم تشییع جنازه یک مستمری بگیر 75 ساله از گلا و پسر 54 ساله اش امروز در کلیسای سن جاکومو برگزار شد. این مستمری بگیر در آوریل با Covid -19 قرارداد بسته بود اما بهبود یافت. پیامدهای ویروس برای او ویرانگر بود. شنبه آخرالزمان با مرگ. یکی از پسران تحمل مرگ مادر خود را نداشت و دچار حمله قلبی شد. تلاش برای احیا بی فایده بود. امروز صبح مراسم تشییع جنازه این دو در گلا.

خبر پیشنهادی  ناراحت ، فقط "یک همدردی" برای 5 ستاره