AGI – نخست وزیر ، ماریو دراگی ، امشب در فرودگاه Ciampino خواهد بود و از جنازه های سفیر لوکا آتاناسیو و کارابین ویتوریو یاکوواچی ، که دیروز در حمله ای در کنگو کشته شد ، استقبال می کند.

هواپیمای نظامی حامل اجساد آتاناسیو و یاکوواچی در ساعت 16.20 از Goma ، پایتخت کیوو شمالی بلند شد و باید در اواخر عصر ، حوالی ساعت 11:00 بعد از ظهر در ایتالیا به زمین بنشیند.

خبر پیشنهادی  آیا Covid از نظر بالینی مرده است؟ آنچه ویروس شناسان دیگر فکر می کنند