در ایالات متحده ، عفونت های Covid-19 در یک روز بیش از 33 هزار نفر افزایش یافته است. به گفته دانشگاه جان هاپکینز ، تعداد کل این آمار 432.132 پرونده است که نسبت به دیروز 33323 مورد افزایش یافته است. قربانیان 14817 نفر با افزایش 1922 عدد ، رکورد روزانه جدید است. (AGI)
سینه بند

خبر پیشنهادی  خوان کارلوس کجا رفت؟