AGI – ایالات متحده واکسن AstraZeneca / Oxford را قبل از آوریل ، بیش از سه ماه پس از تأیید انگلیس امروز ، تأیید نمی کند. وی به خبرنگاران گفت مشاور ارشد عملیات Warp Speed ​​، Moncef Slaoui: آزمایشات و ارزیابی ها “تا حدودی در اوایل ماه آوریل” برای تصویب تکمیل می شوند.

خبر پیشنهادی  در هواپیمای ساحلی ساعت 3 نیز برای مهاجران نجات یافته خطر دارد. گارد ساحلی او را متوقف می کند

وی افزود: “در صورت تأیید داده ها ، چند ده میلیون دوز تولید و آماده استفاده خواهد شد.” اسلاوی از اظهار نظر در این باره خودداری کرد زمان چرخش سریع در انگلستان واکسن به اصطلاح “کم هزینه”.

همچنین بخوانید