AGI – ایالات متحده واکسن AstraZeneca / Oxford را قبل از آوریل ، بیش از سه ماه پس از تأیید انگلیس امروز ، تأیید نمی کند. وی به خبرنگاران گفت مشاور ارشد عملیات Warp Speed ​​، Moncef Slaoui: آزمایشات و ارزیابی ها “تا حدودی در اوایل ماه آوریل” برای تصویب تکمیل می شوند.

خبر پیشنهادی  در ایتالیا 'ارباب ورزش' خود موفق می شوند

وی افزود: “در صورت تأیید داده ها ، چند ده میلیون دوز تولید و آماده استفاده خواهد شد.” اسلاوی از اظهار نظر در این باره خودداری کرد زمان چرخش سریع در انگلستان واکسن به اصطلاح “کم هزینه”.

همچنین بخوانید