AGI – “ایالات متحده و ایتالیا همچنان دوستان نزدیک و متحدان حیاتی خود هستند”. بنابراین رئیس جمهور آمریکا جو بایدن، گرامیداشت 160 سال روابط دیپلماتیک بین ایتالیا و ایالات متحده.

بایدن در این یادداشت اعلام کرد که 13 آوریل به عنوان یک 160 سال روابط ایتالیا و آمریکا.

رئیس کاخ سفید گفت: “این رابطه خصوصاً قابل توجهی برای میلیون ها انسان مغرور آمریکایی است که ریشه در ایتالیا دارند ، از جمله همسر من جیل.” “در این سالگرد – او ادامه می دهد – ما جشن می گیریم ما با ایتالیا همکاری پایدار داریمa ، از جمله تعهد ما در دوران پس از جنگ جهانی دوم برای سعادت متقابل ، امنیت و پیشبرد ارزشهای دموکراتیک خود ، از جمله حقوق بشر. “

خبر پیشنهادی  ایده حزب دموکرات در مورد اصلاحات