AGI – وزیر بهداشت ، روبرتو اسپرانزا ، مصوبه جدیدی امضا کرد که ورود به ایتالیا را برای هر کسی که در 14 روز گذشته در هند بوده است منع می کند. “ساکنان ایتالیا در هنگام عزیمت و ورود و با الزام به قرنطینه می توانند با یک سواب برگردند. هر کسی که در 14 روز گذشته در هند بوده و در حال حاضر در کشور ما است ، لازم است با تماس با پیشگیری ، سواب را انجام دهد بخشها “.

خبر پیشنهادی  اگر معاون مدیر هرگز به اساتید نگفته بود که "چشم به مینی پوش ها می افتد" چه می کرد؟

“نگهبان خود را پایین نگذار”

این اطلاعیه در فیس بوک است که در آن وی تأکید کرد دانشمندان ما در حال مطالعه روی نسخه جدید هند هستند: “ما نمی توانیم مراقب خود را کنار بگذاریم. روز جمعه با 893000 مورد مثبت روز ثبت جهانی بود 346،000 که در هند “.

خبر پیشنهادی  شب من در ایست بازرسی واشنگتن دی سی