AGI – آزمایش های Radja Nainggolan و Roberto Gagliardini برای Covid-19 مثبت بود. از آنچه AGI می آموزد ، دو بازیکن اینتر اولین سواب را ایجاد کردند که این نتیجه را داد. اکنون بیم آن می رود که یک شیوع جدید در گروه تیم ایجاد شود زیرا مدافعان باستونی و اسکرینیار نیز در چند روز گذشته مثبت شناخته شده اند.

خبر پیشنهادی  بازی Autostrade بسته می شود ، بازی تغییر شکل می یابد