AGI – “این آهنگ مثل آغوش است و ما می خواهیم همه شما را بغل کنیم”. بنابراین لورا پاوسینی روی فرش قرمز ، قبل از اجرای (ضبط شده) “Io Sì” ، به عنوان بهترین آهنگ اصلی نامزد اسکار شد. در اجرای پیانوی Diane Warren ، این هنرمند ایتالیایی بخشی را به زبان انگلیسی ، در نسخه اصلی “Seen” ، به امضای وارن ، نامزد 12 بار اسکار می خواند. “Io Sì” اولین آهنگ کاملاً به زبان ایتالیایی است که نامزد اسکار شده است.

خبر پیشنهادی  در اروپا ، covid باعث بیش از یک میلیون مرگ شده است