AGI – باران موشک در اسرائیل در شب از مواضع حماس. طبق مطبوعات اسرائیل ، حداقل 30 موشک توسط فلسطینیان پرتاب شده و قطعاً چهار موشک توسط سیستم گنبد آهنین رهگیری شده است.

پاسخ اسرائیل دیری نپایید که منتظر ماند مواضع حماس مورد حمله نیروهای هوایی و تانک ها قرار گرفت. ارتش در توئیت خود نوشت: “در پاسخ به موشکهای شلیک شده به سمت اسرائیل یک شبه ، ما فقط اهداف تروریستی حماس در غزه را هدف قرار دادیم ، از جمله: زیرساخت های زیرزمینی و راکت اندازها. تروریسم غیرنظامیان را هدف قرار می دهد. ما تروریسم را هدف قرار می دهیم.”

خبر پیشنهادی  یک مثبت برای Covid در کاخ سفید ، 25007 نفر در طی سه ماه آلوده می شوند