تظاهرات معامله گران و صنعتگران در Codogno ، شهر Lodigiano که اولین شیوع کرونا ویروس در ماه فوریه رخ داد. ده ها نفر در میدان اصلی ، با فاصله مناسب قرار دارند و اعتراض نشان می دهند.

یکی از آنها دارای کتیبه “سکوت بی گناهان است. تظاهرات برای خواستار از سرگیری فعالیت های اقتصادی ترویج شد. بخاطر بسپارید که کودنوئو اولین منطقه سرخ در ایتالیا پس از کشف بیمار 1 بود.

خبر پیشنهادی  "با واکسن ها ، ما نور انتهای تونل را می بینیم"