AGI – “من مصوبه جدیدی را امضا کردم که تعهد آزمایش مولکولی یا آنتی ژنی را برای شهروندان از پاریس و دیگر مناطق فرانسه با گردش قابل توجه ویروس گسترش می دهد”.

این را وزیر بهداشت روبرتو اسپرانزا اعلام کرد. “داده های اروپایی – می نویسد وزیر در فیس بوک – نمی توان دست کم گرفت. امروز ایتالیا از سایر کشورها بهتر است ، اما هنوز احتیاط زیادی لازم است تا از این طریق فداکاری های انجام نشده ناامید نشود”.

خبر پیشنهادی  این قفل نزدیک به نیم میلیون کسب و کار کوچک و متوسط ​​را در معرض خطر قرار می دهد

در اینجا مناطقی از فرانسه ذکر شده است که در این دستورالعمل ، که از فردا لازم الاجرا می شود ، مشخص می شود: اوورن-رون-آلپ ، کورسیکا ، هاوت-د-فرانسه ، ایل-دو-فرانسه ، آکویتای جدید ، اوکسیانیا ، پرووانس-آلپ-ساحل آزور.