AGI – “من مصوبه جدیدی را امضا کردم که تعهد آزمایش مولکولی یا آنتی ژنی را برای شهروندان از پاریس و دیگر مناطق فرانسه با گردش قابل توجه ویروس گسترش می دهد”.

این را وزیر بهداشت روبرتو اسپرانزا اعلام کرد. “داده های اروپایی – می نویسد وزیر در فیس بوک – نمی توان دست کم گرفت. امروز ایتالیا از سایر کشورها بهتر است ، اما هنوز احتیاط زیادی لازم است تا از این طریق فداکاری های انجام نشده ناامید نشود”.

خبر پیشنهادی  "تكه های دولت علیه دولت". زرد روی جمله منتسب به كنته

در اینجا مناطقی از فرانسه ذکر شده است که در این دستورالعمل ، که از فردا لازم الاجرا می شود ، مشخص می شود: اوورن-رون-آلپ ، کورسیکا ، هاوت-د-فرانسه ، ایل-دو-فرانسه ، آکویتای جدید ، اوکسیانیا ، پرووانس-آلپ-ساحل آزور.