AGI – دومین سواب که روی جیالوروسی سابق استفان الشعراوی انجام شده منفی است. ملی از نظر سواب مثبت است شب گذشته انجام می شود حتی اگر بار ویروسی کم باشد.

او در یک کنفرانس مطبوعاتی در برگامو اعلام کرد در آزمایش سرولوژی بعدی ، بازیکن آبی منفی بود و دستور انزوا صادر شد تا نتیجه سواب دوم.پروفسور آندره فرتی ، رئیس منطقه پزشکی FIGC قبل از تمرین تیم ملی با توجه به بازی فردا مقابل هلند در لیگ ملت ها.

خبر پیشنهادی  پاپ فرانسیس می گوید خودخواهی بی تفاوت ترین بدترین ویروس است