AGI – پس از CNN ، CBS همچنین بهترین عملکرد را در مقایسه با دونالد ترامپ در تلویزیون به جو بایدن رقیب دموکرات نسبت می دهد. معاون پیشین رئیس جمهور برای 48 درصد از مصاحبه شوندگان وضعیت بهتری داشتند ، برای 41 درصد ترامپ پیروز شد و برای 10 درصد آنها یکنواخت هستند.

خبر پیشنهادی  بحران دولت یخ زده است اما فشار بر کونته همچنان باقی است