AGI – جو بایدن از نامزدی وزیر دارایی سابق نیجریه پشتیبانی می کند نگوزی اوکونجو-ایوالا به عنوان مدیر کل بعدی سازمان تجارت جهانی (وتو) ، راه را برای اولین زن در این نقش هموار می کند. نامزدی وزیر پیشین نیجریه بود مخالف توسط رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ وزیر تجارت کره جنوبی یو میونگ هی او را ترجیح داد.

خبر پیشنهادی  کوید بازگشت به مدرسه در اروپا را به تأخیر می اندازد

از آنجا که مدیر کل با توافق در WTO منصوب می شود ، تصمیم ترامپ و بنابراین ایالات متحده آمریکا برای حمایت از نامزدی غیر از مورد علاقه در میان 164 کشور ، روند جایگزینی روبرتو آزودوو برزیلی را که آخرین بار استعفا داد ، کندتر می کند. مرداد

پس از “حمایت قاطع” که دولت جو بایدن از نگوزی اوکونجو-ایوئلا نشان داد ، یو از نامزدی خود انصراف داد.

خبر پیشنهادی  تولید ناخالص داخلی آلمان کمتر از حد انتظار می افتد