AGI – دونالد ترامپ او نباید به دریافت توجیهات اطلاعاتی ادامه دهد ، که به طور منظم برای رئیس جمهور سابق اتفاق می افتد ، زیرا “رفتار غیرقابل پیش بینی، صرف نظر از شورش در پایتخت. “

او گفت جو بایدن در مصاحبه ای با CBS که در آن او بازمی گردد تا سلف خود را “خطرناک” و “یک تهدید موجود” تعریف کند.

خبر پیشنهادی  مودی: بازیابی به رشد ایتالیا کمک می کند ، چیز خوبی که دراگی آنجاست

کاخ سفید به شورای امنیت ملی دستور داده است که در مورد توقف جلسات توجیهی 007 به ترامپ را بررسی کند.

مصاحبه بایدن با CBS اولین مصاحبه تلویزیونی از زمان انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور است. یکشنبه به صورت کامل برای Super Bowl پخش می شود.