AGI – رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور سوگند یاد می کنند: “مردم صحبت کردند ، دموکراسی پیروز شد”. “من رئیس جمهور همه آمریکایی ها خواهم بود. بیایید کشور را متحد کنیم ، این کار را با من انجام بده.” “ما برتری سفید و تروریسم را شکست خواهیم داد”. رئیس جمهور بایدن در سخنرانی تحلیف خود گفت: “ایالات متحده در حال ورود به مرگبارترین مرحله همه گیری است.”

خبر پیشنهادی  دیسکوی باز ، دادستان تابستان را در ساردینیا تحقیق می کند