AGI – گفتگوی “سخت” با ایران درباره موشکهای بالستیک. در مصاحبه ای با ژورنال دو دیمانش ، وزیر امور خارجه فرانسه ژان ایو لودریان استدلال می کند که “راه اندازی مجدد توافق هسته ای کافی نخواهد بود”. گفتگوها درباره موشکهای بالستیک و فعالیتهای منطقه ای ایران باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین ضروری است به ایرانیان بگوییم که ما باید سازماندهی بازگشت ایالات متحده بهتوافقنامه سال 2015“در مورد انرژی هسته ای ایران. لو دریان گفت كه گفتگوها درباره برنامه موشك بالستیك ایران و فعالیت های منطقه ای در آستانه است. كمبود زمان نسبت به انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن در این كشور سنگین است.”

خبر پیشنهادی  "تحریم های آمریکا علیه کری لام وحشیانه است"