“اگر در مورد یک خانم بدون شرایط صحبت کنیم ، این بدان معنی است که این وزارت دفاع نیست ، این چیز دیگری است و در صورت وجود شرایط باید آن را سیاه و سفید ببینیم.” رئیس اتاق نمایندگان روبرتو فیکو در Che tempo che fa گفت.

وی گفت: “در حال حاضر ما این اسناد را در دسترس نداریم. نگرش این است که درک کنیم آیا این یک ESM یا چیز دیگری خواهد بود و به نظرم می فهمم که این یک چیز دیگر است. بسته های عملیاتی زیادی هستند ، ما باید درک کنیم که چه بدهی ای را انجام خواهیم داد ، ما می توانیم انتظار داشته باشیم که پیمان 3٪ پایداری مانند این باقی نماند. باید به حالت تعلیق درآید ، اما نمی توان آن را برای یک سال به حالت تعلیق درآورد. نکاتی وجود دارد که می تواند تغییر کند ، بانک مرکزی اروپا که به یک بانک دولتی نزدیکتر است. ”

خبر پیشنهادی  Confindustria در مرحله 2 به دولت حمله می کند. Bonomi: "این خیلی بد پیش می رود"