“من شخصاً فکر می کنم می توانیم تأمل کنیم تا بازگشایی مدارس به سال آینده موکول شود.” این توسط رئیس شورای عالی بهداشت (CSS) ، Franco Locatelli ، که در “Che tempo che fa” در Rai2 صحبت می کرد ، به میزبانی فابیو فازیو اظهار داشت. وی گفت ، اما این تصمیم “به عهده دولت است”.

خبر پیشنهادی  "فقط دستکاری ایستاده است"

لوکاتلی گفت ، بازگشایی بدون انفجار از اپیدمی کورون ویروس “یک وضعیت بحرانی و ظریف” است ، که طبق گفته های آن مطالعه سروالوآن “برای دستیابی به اطلاعات درمورد میزان جمعیت آنتی بادی ها” کاملاً اساسی است “.