AGI – بسته حاوی ریسین سمی خطاب به رئیس جمهور ایالات متحده ، دونالد ترامپ ، اوایل هفته جاری توسط نیروی انتظامی رهگیری شد. گزارش CNN به نقل از دو مقام انتظامی. دو آزمایش وجود این ماده کشنده را برای انسان تایید کرد. کلیه نامه های ارسالی به کاخ سفید در یک مرکز خارجی مرتب شده و بررسی می شود. آنها FBI و سرویس های مخفی را تحقیق می کنند. به گفته یک منبع دولتی ، این بسته از کانادا ارسال شده است. در حال حاضر خبری از دستگیری نیست.

خبر پیشنهادی  برابر رم و اینتر ، برای لاتزیو ، ناپل و ورونا برنده است