AGI – لحظات ترس در مارمولادا ، جایی که بهمن بزرگی در سمت ترنتینو منفجر شد ، پناهگاه Pian dei Fiacconi در ارتفاع 2626 متری و بالابر در منطقه عبور فدایا تخریب شد. هیچ کسی درگیر نیست ، زیرا پناهگاه بسته است.

مدیر امروز صبح متوجه شد که این سازه توسط توده برف دفن شده و به شدت آسیب دیده است. بهمن که به احتمال زیاد روز گذشته سقوط کرد ، تقریباً 600 متر جلو داشت. نجات آلتا وال دی فسا آلپ در محل با کمک بالگرد وارد عمل شد.

خبر پیشنهادی  یکی از پسران رستوران دار کشته شده در دالمین دستگیر شد