AGI – لحظات ترس در مارمولادا ، جایی که بهمن بزرگی در سمت ترنتینو منفجر شد ، پناهگاه Pian dei Fiacconi در ارتفاع 2626 متری و بالابر در منطقه عبور فدایا تخریب شد. هیچ کسی درگیر نیست ، زیرا پناهگاه بسته است.

مدیر امروز صبح متوجه شد که این سازه توسط توده برف دفن شده و به شدت آسیب دیده است. بهمن که به احتمال زیاد روز گذشته سقوط کرد ، تقریباً 600 متر جلو داشت. نجات آلتا وال دی فسا آلپ در محل با کمک بالگرد وارد عمل شد.

خبر پیشنهادی  برای کلیسای جامع میلان - 80٪ بازدیدکنندگان و 23 میلیون ضرر