AGI – یک کوهنورد اسکی پس از سقوط بهمن در Val Travenanzes در دولومیت های Belluno در مرز با Alta Badia (Bolzano) مفقود شده است. محلی که تحقیقات نجاتگران در آن متمرکز شده است کوههای بالای Cortina d’Ampezzo است. مردان Suem di Pieve di Cadore با هلی کوپتر ، واحدهای سگ و تیم های نجات کوهستان درگیر تحقیق هستند.

خبر پیشنهادی  دراگی می خواهد روزهای از دست رفته مدرسه را به دلیل کوید جبران کند