رئیس جمهور آمریكا ، دونالد ترامپ قول داده كه تاج ویروس را شكست داده و “این زودتر از آنچه تصور می كنید اتفاق می افتد.” او با صحبت از کارخانه گرداب در اوهایو ، در مقابل مخاطبی که همه ماسک های صورت خود را پوشیده اند ، گفت: “ما خیلی زود واکسن خواهیم زد ، امیدوارم مدت ها قبل از پایان سال.”

خبر پیشنهادی  فرماندار زایا مجدداً نبرد برای خودمختاری ونیز را آغاز کرد