شگفت آور این مرسدس بوتاس است که ابتدا از خط پایان GP روسیه عبور کرد و به دنبال آن ورستاپن عالی در Red Bull قرار گرفت. فقط یک سوم قهرمان حاکم است لوئیس همیلتون، در اواسط مسابقه به دلیل دو بی نظمی با 10 ثانیه جریمه و همچنان قهرمان بازگشت عالی است ، اما مجبور شد قرار ملاقات را با رکورد شوماخر ، 91 پیروزی در فرمول 1 به تعویق بیندازد. فراری ها عقب مانده: لکلرک ششم ، وتل حتی سیزدهم.

خبر پیشنهادی  رولان گاروس ، در دور سوم تراواگلیا ، سونگو و سچیناتو