AGI – بورس سهام توکیو با عملکرد گالوانیزه باز شد وال استریت. شاخص اصلی نیکی در ابتدا + 1.21٪ ، با کسب 354.79 امتیاز به 29،743.66 امتیاز ، در حالی که امتیازات است تاپیکس 1.03٪ با افزایش 20.10 واحدی به 1،977.74 امتیاز می رسد.

خبر پیشنهادی  لامورژس می گوید ، بازگشت بیشتر مهاجران و هیچگونه تنظیم عادی برای کسانی که از آنجا خارج می شوند ، نیست