نخست وزیر انگلیس ، بوریس جانسون ، از بخش مراقبت های ویژه در خارج از بیمارستان خارج شد و در آنجا به علت بیماری عروق کرونر بستری شد. این توسط داونینگ اعلام شد: “وی به بخش مجدد آورده شد و در مرحله اول بهبودی وی از نزدیک تحت نظارت قرار خواهد گرفت”. پس از آن مشخص کنید: “او از خلق و خوی عالی برخوردار است.”

خبر پیشنهادی  در چین ، یک واکسن آزمایشی هزاران نفر را تلقیح کرد

عصر وزیر امور خارجه انگلیس ، دومینیک رابشهروندان را از وضعیت انگلیس مطلع کرده بود. “من از این فداکاری سپاسگزارم ، اما ما هنوز آن را عملی نکرده ایم ، باید اینگونه ادامه دهیم. اقدامات تا زمانی که آزمایش ها به ما نشان ندهند که ما فراتر از اوج فراتر رفته ایم” ادامه خواهد یافت.

خبر پیشنهادی  در 14 منطقه دیگر بیماران کروناویروس در مراقبت های ویژه وجود ندارند

“لطفاً در آخر هفته تعطیلات” در خانه بمانید ، به خاطر همه اینها ، “برای اطمینان از اینكه دولت” تصمیم درستی را در زمان مناسب اتخاذ كند “در مورد بلند كردن” بسته شدن “كشور در اساس مشاوره پزشکان و متخصصان. در 24 ساعت گذشته در انگلیس 881 مورد کشته شده است که در کل 7،978 نفر بوده اند.

خبر پیشنهادی  دولت یک لایحه 40 میلیاردی را راه اندازی کرده و تصمیم گرفته است تا 31 دسامبر صورتحسابهای مالیاتی را متوقف کند