AGI – نخست وزیر انگلیس ، بوریس جانسون ، برای اولین بار مستقیماً با اتحادیه اروپا در مورد Brexit وارد مذاکره می شود و فردا با رئیس کمیسیون اروپا ، اورسولا فون در لاین دیدار می کند.
به گزارش بلومبرگ ، سخنگوی جانسون گفت: “نخست وزیر فردا بعد از ظهر رئیس جمهور فون در لاین را می بیند تا مذاکرات را بررسی کند و در مورد مراحل بعدی گفتگو کند.”

خبر پیشنهادی  هشدار اصلاحیه ، بهبود در معرض خطر به دلیل وتوی ویشگراد و صرفه جویی