رئیس جمهور برزیل ، جایر بولسونارو پس از یک هفته بن بست بین این دو مرد که در موضع گیری های مخالف در رابطه با نحوه برخورد با همه گیر کروناویروس قرار دارند ، وزیر بهداشت محبوب خود لوئیز ماندنتا را اخراج کرد. ماندانتا این خبر را در توییتر اعلام کرد. وی از انزوای اجتماعی دفاع کرد ، در حالی که رئیس جمهور اصرار دارد که تأثیر بیماری همه گیر بر اقتصاد آشفته برزیل مهمتر از از دست دادن زندگی است.

خبر پیشنهادی  جیمی لی و آگنس چو با وثیقه آزاد شدند